Zorg in Natura, PGB of Particuliere Zorg


Bij Zorg In Natura (ZiN) bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie u zal verzorgen of ondersteunen. Indien nodig regel ik samen met u de administratie bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente. U ontvangt van mij een urenstaat en een bijbehorende factuur. Deze factuur voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar zodat u die rechtstreeks bij hun kunt declareren. De zorgverzekeraar betaalt aan u en u betaalt aan mij.

Indien u een Persoonsgebonden Budget (PGB) heeft of de zorg particulier betaalt (of een combinatie van beide) kunt u zelf bepalen wie u komt helpen, op welke momenten en welke hulp geleverd moet worden. U heeft alles zelf in de hand en u kunt zelf de administratie bijhouden. De PGB-vergoeding wordt door de Sociale Verzekeringsbank aan u verstrekt of direct aan mij betaald op basis van door u goedgekeurde urenstaten en factuur.

In geval van Particuliere Zorg valt u onder de Algemene Voorwaarden van Miek’s Zorg & Aandacht. 

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie, dan hoeft u hierover geen BTW te betalen. Als u geen zorgindicatie heeft, ben ik verplicht 21% BTW in rekening te brengen. 

Bij tot stand komen van een dienstverlening-overeenkomst met Miek's Zorg & Aandacht zijn de Algemene Voorwaarden van Miek's Zorg & Aandacht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden ontvangt u tezamen met de offerte.


 

Miek's Zorg en Aandacht
Individuele zorg in uw vertrouwde omgeving